You are currently viewing Bezpieczeństwo wózków widłowych i pieszych

W magazynach, centrach dystrybucji i halach produkcyjnych, wózki widłowe i ludzie przemieszczają się tymi samymi ciągami komunikacyjnymi. Jest to naprawdę niebezpieczne. Jednak to nic w porównaniu z miejscami kiedy do ciągów komunikacyjnych oprócz pracowników wpuszczamy klientów. W przypadku hipermarketów, składów budowlanych czy centrów ogrodniczych ryzyko wypadku zwiększa się diametralnie. Na ograniczonym terenie pracownicy mogą zostać przeszkoleni i zachęceni do przestrzegania protokołów bezpieczeństwa, które ograniczają wypadki z udziałem pieszych, ale w przypadku kontaktu wózków widłowych z niezdyscyplinowanym i nieprzeszkolonym klientem, to operator musi wziąć całkowitą odpowiedzialność za ewentualne problemy.

Przestawiamy kilka wskazówek dotyczących, które zwiększają bezpieczeństwo, gdy piesi i wózki widłowe muszą dzielić tę samą przestrzeń.

Nie lekceważ znaków ostrzegawczych

Nie zawsze są czytelne, nie zawsze dobrze widoczne, czasami nie wiadomo co oznaczają… to jednak nie oznacza, że należy je całkowicie pominąć. Znaki ostrzegawcze mogą uratować życie. Jest to niewielki koszt a zysk bardzo duży. Grafika powinna być widoczna , słowa wyraźne, a znaki w dobrym stanie.

Dźwięki i światła

Wymagaj od operatorów wózków widłowych, aby w każdym zaludnionym miejscu pracy włączali sygnały dźwiękowe i światła. Każdy problem z odpowiednim oznaczeniem wózka widłowego powinien być natychmiast rozwiązany. Sygnały powinny być głośne, jasne a przede wszystkim używane. Każdy z pracowników oraz klientów powinien od razu zorientować się o ewentualnym zagrożeniu.

Oddzielny ruch ogólny

Jeśli to możliwe, utwórz dwa pasy lub dwa odrębne obszary ruchu: jeden dla sprzętu kołowego i jeden dla ludzi. O ile pozwolą na to warunki infrastrukturalne ruch pieszych powinien odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach a wejście do strefy ruchu kołowego odpowiednio uzasadnione.

Bezpieczeństwo pieszych w programach szkoleniowych

Podczas praktycznych sesji szkoleniowych naucz operatorów wózków widłowych, jak poruszać się w sektorach, dla których udostępniono ruch pieszy. Upewnij się, że wiedzą, co zrobić w przypadku nieoczekiwanej sytuacji, np. gdy dziecko wpadnie na linię jazdy wózka widłowego lub rozproszony pieszy wjedzie w martwy punkt operatora. Warto również prowadzić ćwiczenia i nauczyć protokołów awaryjnych, w tym protokołów raportowania po incydentach i wypadkach.

Operatorzy powinni wiedzieć, ile osób znajduje się w ich polu widzenia w danym momencie. Jeśli zespół składa się z pięciu osób, a tylko cztery są widoczne, operatorzy powinni instynktownie wziąć pod uwagę piątego pieszego przed cofnięciem wózka widłowego, opuszczeniem wideł, wykonaniem szerokiego skrętu lub wykonaniem innego manewru, który mógłby narazić zabłąkanego pieszego na niebezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i świadomość sytuacyjna powinny mieć pierwszeństwo przed produktywnością, wydajnością lub szybkością.